Press

EnBW køber svenske vindmølleparker

Læs mere

Det svenske datterselskab “EnBW Sverige AB” har købt to eksisterende virksomheder med syv vindmølleparker i Sverige med en samlet kapacitet på 105 megawatt (MW).

8. januar 2019

Stuttgart/Falkenberg. EnBW har for nylig grundlagt sit svenske datterselskab i Falkenberg i det sydlige Sverige. Det skete i juli 2018. Datterselskabet har p.t. en egen vindmøllepark under opførelse i Rammerehemmet i Tidaholm Kommune. Denne park kommer til at rumme tre møller og en produktion på omtrent 11 MW.

Foruden Frankrig er Sverige det andet udenlandske marked i Europa, som EnBW har udvalgt som vækstområde indenfor landbaseret vindenergi i de kommende år.

- Det er kun nogle få måneder siden, vi grundlagde vores svenske datterselskab, og idet vi allerede nu kan afslutte vores første større opkøb, stadfæster det vores beslutning om selektivt at internationalisere vores virksomhed. Samtidig understreger det den rolle, vi mener, Sverige spiller for os som et marked i vækst. Det er et vigtigt skridt, som vil hjælpe os til at vokse her og positionere os som en pålidelig partner i den videre udvidelse af vedvarende energiformer, forklarer Dirk Güsewell, Head of Portfolio Development ved EnBW.

EnBW har erhvervet sig 47 af de 51 vindmøller fra det eksisterende firma “Power Wind Partners AB”, som ejes ligeligt af e tre svenske finansielle investorer Proventus (et privatejet investeringsfirma), FAM (ejet fuldt ud af Wallenberg Foundation) og forsikringsselskabet Folksam.

De sidste fire vindmøller kommer fra Gnosjö Energi AB, som ejes af Folksam.

Samlet udgør de 51 vindmøller en portefølje med højt udbytte, hvoraf nogle også er egnede til senere opgradering. Der er for tiden installeret 42 vindmøller fra Vestas V90-2.0, fem Siemens SWT-101 møller og fire Nordex N90-2.5. Fem vindmølleparker er placeret i Svealand i det centrale Sverige, én i Norrland, og én i Götaland-regionen i det sydlige Sverige. Foruden vindmølleparkerne er der også opkøbt to forsyningsvirksomheder.

EnBW har allerede siden 2016 været repræsenteret på det skandinaviske marked via datterselskabet Connected Wind Services A/S (CWS). Den uafhængige serviceudbyder CWS har base i Danmark med underafdelinger med egne serviceteams i Sverige. Med opkøbet af CWS blev EnBW en markant spiller på markedet for service og vedligehold af vindmøller.

 

Om EnBW

EnBW – Energie Baden-Württemberg AG - er et af de største energiselskaber i Tyskland og Europa med en samlet arbejdsstyrke på mere end 21.000 medarbejdere. Selskabet forsyner cirka 5,5 millioner forbrugere med såvel elektricitet, gas og vand som energiløsninger og service til energiindustrien.

EnBW har en målsætning om at udvide markedet for vedvarende energi og gøre de vedvarende energiformer til en af virksomhedens bærende elementer i 2020. Indenfor landbaserede vindmøller har virksomheden sat sig et mål om at drive vindmølleparker i Tyskland med en samlet produktion på 1.000 megawatt i 2020. EnBW tilbyder planlægning, opførelse, drift, vedligehold og service på vindmøller, alt fra samme selskab.

EnBW planlægger frem mod 2025 at investere mere end fem milliarder Euro i en yderligere udvidelse af vedvarende energi. Ved at gøre dette vil EnBW også fokusere på fortsat selektiv internationalisering med henblik på at supplere selskabets kernemarked i Tyskland. De relevante markeder for offshore-vindenergi er for eksempel Taiwan og USA. Foruden Sverige spiller også Frankrig og Tyrkiet en væsentlig rolle i den landbaserede vindenergi-sektor.

Pressemeddelelse, den 8. januar 2019

 

https://www.enbw.com/company/press/press-releases/press-release-details_201216.html 

Inga Christiansen

Group Marketing
Connected Wind Services A/S

Please provide a valid input.
Please provide a valid input.
Please provide a valid fuldt navn.
Please provide a valid selskab.
Please provide a valid telefon.
Please provide a valid e-mailadresse.
Dette felt er påkrævet.