Insights

Kunskap, nyheter och insights

Läs mer

Press

EnBW köper sju vindkraftsparker

Bara några månader efter etableringen köper EnBW Sverige AB 51 vindkraftverk med sammanlagt 105 MW installerad effekt.…

Press

Connected Wind Services tar över servicen på 197 turbiner i Danmark för en stor dansk vindkraftsägare

Från och med den 9 januari tog Connected Wind Services över service och övervakning av 197 turbiner till en stor dansk ägare.…

Press

EnBW utökar sin verksamhet genom förvärvet av tjänsteleverantören CWS

Stora tillväxtmöjligheter för service- och underhållsverksamhet/Stark marknadsposition i norra Europa och Tyskland/Högre konkurrenskraf…