Management

Corona update

Läs mer

Kundinformation

Kundinformation avseende Connected Wind Services fortsatta verksamhet under Covid-19 pandemin

20 januari 2021

Kära kunder,

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) tvingar oss att vidta försiktighetsåtgärder i vår verksamhet för att motverka ytterligare spridningen av viruset samt för att hålla igång verksamheten på ett så smidigt sätt som möjligt.

Enligt de allmänna rekommendationerna and nuvarande utvecklingen har vi introducerat strikta åtgärder för att skydda allmänheten, våra medarbetare, kunder och leverantörer. Våra affärsenheter  teknisk support, sales och marketing arbetar hemifrån utan några restriktioner. Övervakningsenheten och den operativa avdelningen kommer att arbeta enligt följande:

Connect 24/7 (övervakning)

  • Övervakningen av dina vindkraftverk är helt säkerställd
  • Fel som fjärrstyrt kan återställas kommer utföras med samma kvalitet som innan
  • Fel där fjärrstyrd återställning inte är möjlig kommer att vidarebefordras till den tekniska servicen

Operativa servicen

  • Fel och brister i dina vindkraftverk identifieras och åtgärdas
  • Alla planerad jobb kommer i största möjliga mån att utföras
  • Våra service medarbetare kan fortfarande nås under kontaktuppgifterna som anges i e-mejl signaturen

Vi ber vår kunder vänligen att inte vistas vid vindkraftverken när underhållsarbeten utförs och om man infinner sig på plats att hålla de rekommenderade avståndet på minst två meter för allas säkerhet.

Säkerhetsåtgärder har införts i samtliga av våra affärslokaler för att minska riskspridningen i största möjliga mån. Nödvändiga arbeten i våra lagerlokaler utförs i skift så att våra teams inte har kontakt med varandra. Försändelser och leveranser sker även utan fysisk kontakt. Operativ service utförs fortfarande medan alla affärsresor har ställts in tills vidare.

Besök på våra filialer är inte möjligt utan förvarning, dock så är all service som vanligt tillgänglig via telefon, e-mejl eller digitala kommunikationsverktyg (Teams, Skype osv.)

Om du har några frågor eller det finns något som vi kan hjälpa till med, så tveka inte att höra av dig till vår reception som gärna hjälper till. Alla kontaktuppgifter hittar du på följande länk:

https://www.connectedwind.com/sv/kontakt/

Våra kunder är ytterst viktiga för oss så vi kommer försöka att uppdatera dig om den senaste statusen.

Vi tackar för din förståelse och samarbete i dessa svåra tider.

På ledningens vägnar

Connected Wind Services