Press

EnBW utökar sin verksamhet genom förvärvet av tjänsteleverantören CWS

Läs mer

EnBW utökar sin verksamhet inom service och underhåll av vindturbiner genom förvärvet av den oberoende tjänsteleverantören Connected Wind Services

Stora tillväxtmöjligheter för service- och underhållsverksamhet/Stark marknadsposition i norra Europa och Tyskland/Högre konkurrenskraft genom ökad expertis

3 augusti 2016

EnBW Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) tar ett tydligt kliv framåt för att öka sin verksamhet inom förnyelsebar energi genom att förvärva den oberoende tjänsteleverantören Connected Wind Services A/S (CWS), med huvudkontor i Danmark. EnBW blir med detta förvärv snabbt en betydande aktör inom det kraftigt växande området service och underhåll av vindturbiner. Syftet är främst att tillsammans med CWS utnyttja potentialen för nya kunder i Norden och Tyskland. Samtidigt stärker EnBW sin position som en fullserviceleverantör för projektering, konstruktion, drift och underhåll av vindparker. Förvärvet undertecknades i går med Polaris Private Equity, majoritetsägaren i CWS. Avtalsparterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Förvärvet är villkorat av för godkännande av konkurrensmyndigheterna. Godkännandeprocessen förväntas äga rum under de kommande veckorna och förvärvet förväntas kunna slutföras under det fjärde kvartalet 2016.

CWS är marknadsledande bland oberoende tjänsteleverantörer för turbinunderhåll i Europa, och med lokala serviceteam i Danmark, Sverige och Tyskland har de därför ett utmärkt utgångsläge för att i framtiden växa ytterligare tillsammans med EnBW. CWS förblir ett självständigt varumärke och kommer tillsammans med EnBWs övriga verksamhet verka för en vidare expansion av vindkraft.

Företaget grundades 1987, har sitt huvudkontor i Balle i Danmark och nationella dotterbolag i Tyskland (Rantrum) och i Sverige (Falkenberg) samt mer än 29 års erfarenhet som en oberoende leverantör av underhållstjänster. Med totalt 190 anställda omsatte bolaget ca 35 miljoner euro under 2015. Omkring 50 serviceteam underhåller ca 1 800 vindkraftverk och CWS erbjuder dessutom komplexa serviceprojekt för vindturbiner över hela Europa. Med utmärkt tillgänglighet och leveranstid driver företaget också en modern verkstad i de gamla Nordtank/NEG Micron-fabrikerna för reparation av turbinernas komponenter, inklusive MW växellådor, vid sin anläggning i Balle.

"Vi gör stora framsteg i expansionen av våra förnyelsebara energikällor med 336 megawatt offshorekapacitet i drift, mer än 1 600 megawatt i godkänd offshorekapacitet och en säkrad rörledning på land med ca 1 100 megawatt. Vi har framgångsrikt projekterat, byggt och drivit vindparker i många år. Genom förvärvet av CWS utökar vi nu vårt erbjudande inom detta område genom att också erbjuda underhåll och service då vi vill växa ytterligare – och snabbare. CWS öppnar även upp möjligheten för oss att ta en aktiv roll på nya marknader”, förklarar EnBW:s CTO Dr. Hans-Josef Zimmer. ”CWS är en av de ledande leverantörerna av underhållstjänster för vindkraftverk i Europa och har mycket kunniga och erfarna medarbetare. I kombination med EnBW:s kunskaper om energibranschen och finansiella kapacitet kommer vi tillsammans att skapa tillväxt genom att erbjuda en rad tjänster på den europeiska marknaden. EnBW och CWS kompletterar varandra utomordentligt bra. Tillsammans kommer vi att bli starkare”, tillägger Zimmer.

”För att framgångsrikt ytterligare kunna utveckla CWS tror vi att EnBW som ny ägare kommer att vara en utmärkt partner som kommer att öppna upp nya tillväxtmöjligheter för oss. Inom den europeiska vindkraftsindustrin är EnBW ett av de mest tillväxtfokuserade energibolagen, och dessutom kommer den storlek och expertis som tillkommer med det nya ägande att gynna alla våra kunder. I gengäld säkrar EnBW genom CWS en solid service- och underhållsexpertis, så det är helt klart en win-win situation för alla”, betonar Carlos Christensen, VD för CWS.

Henrik Bonnerup, Partner Polaris Private Equity

”Sedan vårt förvärv av CWS 2012 så har vi stöttat utvecklingen av företaget från en stark dansk bas, till ett företag med lokal närvaro i Danmark, Tyskland och Sverige och med full europeisk täckning. Under vårt ägande har antalet vindturbiner i serviceavtal ökat med mer än 300 procent och företaget har industrialiserats inom alla områden för att bättre kunna bistå även de största och mest krävande europeiska energiföretagen med service av högsta kvalitet och som följer de högsta säkerhetskriterierna. Vi är stolta över att ett så ansett företag som EnBW, genom sitt förvärv, bekräftar den höga standarden som CWS har och vi är säkra på att EnBW är den rätta framtida ägaren för CWS som kan generera tillväxt för båda parter.

Polaris Private Equity

Polaris Private Equity är en dansk riskkapitalfond som investerar i väletablerade små och medelstora företag i Danmark och Sverige. Företagen har en stor utvecklingspotential och en omsättning på cirka 200 -1 500 miljoner DKK. Polaris första fond om 1,4 miljarder DKK är fullt realiserad, medan Polaris nu har investeringsåtaganden som överstiger 7,7 miljarder DKK distribuerat över fond II, III och IV. Hittills har Polaris investerat i 33 företag och avyttrat 19, samt slutfört 58 tilläggsförvärv i sina portföljbolag.

EnBW Energie Baden-Württemberg AG:

EnBW har åtagit sig att expandera inom förnyelsebar energi för att göra det till en av grundpelarna i bolaget och dess lönsamhet till år 2020. Investeringar om totalt 3,5 miljarder euro är planerade. I detta sammanhang spelar utbyggnaden av vindkraft en central roll. Målet är att bygga ut vindkraften på land till 1 000 megawatt till år 2020. För detta ändamål har EnBW också kraftig ökat sin regionala närvaro och startat fyra kontor för projektutveckling i Tyskland. EnBW är för tillfället involverat i godkännandeprocesser för landbaserade projekt med en total kapacitet på mer än 500 megawatt. Vi förväntar oss att godkännanden för minst 300 megawatt utfärdas före 2016 års slut. Inom offshoresektorn är EnBW aktiv på den danska marknaden och är redan kvalificerat att delta i anbudsförfarandet som initierats av den danska regeringen för vindparken Kriegers Flak i Östersjön. Sista dagen för att lämna bud är den 8 november 2016.

Efter det framgångsrika genomförandet av två vindparker till havs, EnBW Baltic 1 (48 megawatt) och EnBW Baltic 2 (288 megawatt) utvecklar EnBW nu sin tredje och hittills största vindpark i tyska Nordsjön. Sammantaget har EnBW en godkänd offshorekapacitet på 1 600 megawatt in tyska Nordsjön med en projektportfölj som inkluderar vindparkerna Albatros, Hohe See och He Dreiht.

Kontakta oss

Vänligen kontakta vår Group Marketing för pressrelaterade frågor och önskemål.

Inga Christiansen

Group Marketing
Connected Wind Services A/S

Please provide a valid input.
Please provide a valid input.
Please provide a valid fullständiga namn.
Please provide a valid företag.
Please provide a valid telefon.
Please provide a valid e-postadress.
Detta fält är obligatoriskt.