Serviceprojekt

Skicka upp oss och håll nere dina kostnader

Läs mer

Vi tar oss an våra serviceutmaningar med ett leende

Dra nytta av en erfaren serviceorganisation för serviceprojekt.

Connected Wind Services har mer än 30 års erfarenhet, omfattande kunskapsresurser och stark lokal närvaro när det gäller leverans av serviceprojekt och tillhandahållande av renoverade och fullt utrustade komponenter – både i kW- och MW-klasserna.

Kunskap, flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till dina individuella behov tillsammans med stor tillgänglighet av specialverktyg och komponenter är nyckeln till vår framgång.

Våra meriter

1700+
Servade vindkraftverk
1400+
MW
160+
Anställda
50+
Serviceteam
Övergripande avtal

Vi skapar medvind under vindkraftverkets hela livscykel

Connected Wind Services First-kontrakt. Fullservice utan stora komponenter.

Inkluderar valet av stora komponenter
Möjlighet att utvidga utbudet av tjänster av servicepaketet med kundspecifika komponenter
Garanterad tillgänglighet
Serviceprojekt

Säkerställer drifttiden

Oavsett om det handlar om en huvudkomponent eller en rotorbladinspektion, om en avveckling, en ombyggnad, en up-tower reparation eller en turbinuppgradering, så ser vi till att det sker med minimal stilleståndstid och minimala kostnader.

30+ år erfarenhet av best practices
Högsta QHSE-standarder
Störst tillgänglighet av specialverktyg och -komponenter
Växelbyten
Inspektioner av växlar med endoskop
Up-tower reparationer av växlar
Generatorbyten
Bladinspektioner och -reparationer
Byten av huvudkomponenter
Ominstallation och driftsättningsprojekt
Avvecklingsprojekt
Reparationer uppe i tornet

Skicka upp oss och håll nere dina kostnader

I vissa fall utförs den mest kostnadseffektiva växellådsreparationen upp i tornet. Connected Wind Services har lång erfarenhet av att utföra reparationer uppe i tornet. Vårt team av kvalificerade servicetekniker är redo att erbjuda sina tjänster med kort varsel.

Experter utvecklar lösningar och verktyg och testar dem innan vi använder dem, vilket avsevärt minskar risken för oförutsedda händelser under arbetet på plats.

Vårt mål är att ge dig den bästa möjliga kostnadseffektiva lösningen.

Tjänster & förmåner

Vi har tänkt på allt

Connected Wind Services har mer än 30 års erfarenhet, omfattande kunskapsresurser och stark lokal närvaro när det gäller leverans av serviceprojekt och tillhandahållande av renoverade och fullt utrustade komponenter – både i kW- och MW-klasserna.

Kunskap, flexibilitet och vår förmåga att anpassa oss till dina individuella behov tillsammans med stor tillgänglighet av specialverktyg och komponenter är nyckeln till vår framgång.

Minimala stilleståndstider och kostnader

Oavsett om det handlar om en huvudkomponent eller en rotorbladinspektion, om en avveckling, en ombyggnad, en up-tower reparation eller en turbinuppgradering, så ser vi till att det sker med minimal stilleståndstid och minimala kostnader.

Enbart den högsta nivån på service

Vi skräddarsyr vårt tillvägagångssätt utifrån kunders individuella mål. Varje aspekt av ditt serviceprojekt är anpassat för att säkerställa att den utfaller till din belåtenhet.

Flexibilitet

Inför varje särskilt projekt har vi en nära dialog med dig för att förstå dina behov, och därefter anpassa vår strategi och våra planer för att möta dina specifika behov. Som en direkt följd av vårt standardiserade / strategiska förhållningssätt när det särskilda projekt, kommer du att ha fördelar i form av lägre kostnader.

Internationell täckning

Vår internationella närvaro gör det möjligt för oss att hjälpa dig oavsett var i Europa din vindkraftpark är belägen. Vi har operativa enheter i Danmark, Sverige, Tyskland och Frankrike, och kan hjälpa dig i alla europeiska länder, antingen genom våra egna serviceteam eller via vårt omfattande nätverk.

Har du frågor?

Om du har några frågor om våra serviceprojekt, kan du titta på våra vanliga frågor.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna samt information om hur du får support.

I vilka länder erbjuder CWS serviceprojekt?

Vi arbetar globalt med serviceprojekt och leverans av delar.

Kan CWS ge handledning?

Ja, CWS har många erfarna handledare tillgängliga.

Kan CWS erbjuda serviceprojekt för alla WTG-typer?

Nej, men genom att vara en multibrand-ISP kan vi hantera serviceprojekt för de vanligaste modellerna av WTG.

Har CWS egna verktyg för att byta ut huvudkomponenter?

Ja, vi har specialverktyg för ett stort utbud av utbytesverksamheter av huvudkomponenter och för ett stort urval av WTG-modeller.

Kan CWS erbjuda en plug 'n' play-lösning, inklusive personal, kran, delar osv.?

Ja, CWS har gjort detta många gånger.

Köper CWS gamla och/eller defekta vindkraftverk?

Ja, vi köper ibland olika vindkraftverk för att ha på lager.

Kontakta oss

Ta kontakt med din lokala serviceprojektkontakt eller din internationella säljkontakt för att ta reda på mer om vad vi kan göra för dig eller för att begära en projektoffert.

Simon Wernersson

Project Manager
Connected Wind Services Sverige AB

Please provide a valid input.
Please provide a valid input.
Please provide a valid fullständiga namn.
Please provide a valid företag.
Please provide a valid telefon.
Please provide a valid e-postadress.
Detta fält är obligatoriskt.