Cases

Experter från Connected Wind Services krävdes vid nedmontering av den första havbaserada vindkraftspark i världen

Läs mer

Högkvalificerade experter krävdes vid nedmontering av svenska vindkraftverk

När den svenska vindkraftparken Yttre Stengrund, som den första havsbaserade vindkraftsparken i världen monterades ned, genomfördes det med hjälp av högkvalificerade experter från Connected Wind Services

15 november 2016

Det krävs något exceptionellt och extraordinärt när en vindkraftpark till havs demonteras för första gången i världshistorien. När svenska Vattenfall strax före årsskiftet stod inför uppgiften att avveckla Yttre Stengrunds fem havsbaserade vindkraftverk i Kalmarsund, krävdes särskild kompetens.

Det svenska marina entreprenadföretaget Svensk Sjöentreprenad AB valdes för uppgiften att utse den mest kompetenta underleverantören för jobbet. De valde ett samarbete mellan de danska bolagen BMS Krangården A / S och Connected Wind Services, en oberoende tjänsteleverantör från Balle i Danmark, med affärsenheter i Sverige och Tyskland.

BMS Krangården levererade den krankapacitet som krävdes i samband med demonteringen och Connected Wind Services anlitades för att både tillhandahålla nödvändig utrustning och högspecialiserade vindkraftstekniker för själva demonteringen av de 55 meter höga vindkraftverken

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kunnande och kompetens
- För oss var det 100 procent självklart att kontakta Connected Wind Services. Vi har haft ett nära samarbete med dem i flera år; de är verkligen professionella och vi visste att de kunde göra jobbet, säger Ole Berthelsen, som är Avdelningschef för Kranar på BMS Krangården.

Han betonar att Connected Vind Services valdes för uppgiften av flera speciella skäl.

- Som en av marknadsledarna inom service och underhåll av vindkraftverk har Connected Vind Services den speciella lyftanordning och annan utrustning som krävs för ett sådant projekt. Dessutom besitter deras mycket kompetenta och välutbildade medarbetare både know-how och expertis inom detta område. En viktig faktor var också att Connected Wind Services stöds av en stor och stabil organisation.

Pionjärer inom offshore
Projektledaren från Connected Wind Services, Mikkel Kærgaard, ser projektet som bolagets lackmustest inom havsbaserade vindkraftverk.

- Avvecklingen av Yttre Stengrund var en pionjäruppgift för oss alla som var inblandade, och det är därför det var mycket viktigt att det gick bra. Det faktum att vi överträffade förväntningarna berodde på noggranna förberedelser i kombination med att ha mycket kompetenta medarbetare, säger Mikkel Kærgaard.

Connected Wind Services hade totalt åtta personer avsatta för projektet under en period om en månad. Noggrann planering samt att de utmanande väderförhållanden som kan förekomma, speciellt vid den tiden på året, vägdes in innebar att tidtabellen hölls helt och hållet.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

- Vi kan tacka våra kompetenta tekniker för den korta demonteringstiden som hjälpte till att minimera förseningar på grund av dåligt väder. Som team har de många års erfarenhet inom vindkraftsindustrin, och detta är en av våra viktigaste styrkor, säger Mikkel Kærgaard.

Han är nöjd över att nedmonteringen av Yttre Stengrund visar att Connected Wind Services har den styrka och expertis som krävs för att lösa mycket komplexa serviceprojekt, även när det handlar om havsbaserade vindkraftverk.

Positivitet och flexibilitet

För projektets huvudentreprenör SSE det var det en viktig faktor att Connected Wind Services är en mycket skicklig aktör på marknaden med unika kunskaper inom demontering av vindkraftsparker.

- Connected Wind Services levererade en övertygande beskrivning av metoder och riskbedömningar, som både SSE och Vattenfall lätt godkände, säger Johan Holmberg, som är ansvarig för kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet på MarCon Group AB, där SSE ingår.

Samtidigt berömmer han Connected Wind Services personal för deras positiva attityd och flexibilitet när det gäller att lösa de olika uppgifter som ett sådant projekt innefattar.

- Connected Wind Services har starkt bidragit till projektets framgång och till kundens övergripande tillfredsställelse, säger Johan Holmberg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Strukturerat lagarbete
Projektledare Maria Hassel från Vattenfall berömmer också Connected Wind Services ansträngningar.

- Vi tycker att de lyckats med bravur och i perfekt samarbete med alla inblandade parter. Kommunikationen med Connected Wind Services har varit riktigt bra under de två månader projektet varade, säger Maria Hassel.

Hon beskriver Connected Wind Services tekniker och deras sätt att arbeta som strukturerat, lugnt och metodiskt och med en hög grad av medvetenhet, i synnerhet när det gäller både säkerhetsrutiner och lagarbete.

- I vår bransch kan man lätt bli stressad, eftersom man måste skynda, och då tenderar att glömma allt om både struktur och säkerhet. Men detta hände definitivt inte med människorna från Connected Wind Services, säger Maria Hassel.

Beslutet att avveckla Yttre Stengrund baserades på både tekniska och ekonomiska skäl. Vindkraftverken, varav endast ett fortfarande var i drift, var av en tidig modell som inte längre är i produktion. Därför var det svårt att få tag på reservdelar och kostsamt att renovera generatorer, växellådor och andra huvudkomponenter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Carlos Christensen
Tel .: +45 5080 2045

 

FAKTA OM CONNECTED WIND SERVICES

 • Connected Wind Services (CWS) är en av de ledande oberoende tjänsteleverantörerna i Europa.
 • CWS har en stark lokal närvaro och är djupt rotade i den europeiska vindkraftsindustrin.
 • Ett starkt servicenätverk med 45 + serviceteam.
 • CWS har mer än 1850+ vindkraftverk under service.
 • 25+ års erfarenhet och Europas första oberoende tjänsteleverantör. 
   

FAKTA OM YTTRE STENGRUND

 • Vindkraftparkens fem vindkraftverk i Kalmarsund hade varit i drift sedan 2001.
 • Sedan 2006 har Yttre Stengrund ägts av Vattenfall.
 • De fem NEG-Micon verken var producerade i Danmark och hade en total kapacitet om 10 MW.
 • Yttre Stengrund är den första havsbaserade vindkraftparken i världen som avvecklats.
 • Avvecklingsprojektet inleddes i november och avslutades i januari.
 • Projektet genomfördes med svenska Svensk Sjöentreprenad AB som huvudentreprenör.
 • Det danska kranföretag BMS Krangården A / S levererade krankapacitet och var ansvariga för demonteringen av betongfundamenten. Connected Wind Services A / S var ansvarig för att tillhandahålla både lyftutrustning och annan specialutrustning samt för demontering av rotorer, narceller och de fem vindkraftstornen, var och ett bestående av två sektioner.
30+
Års erfarenhet
40+
Serviceteam
1100+
MW
1500+
Servade turbiner

Kontakta oss

Vänligen kontakta vår Group Marketing för pressrelaterade frågor och önskemål.

Inga Christiansen

Group Marketing
Connected Wind Services A/S

Please provide a valid input.
Please provide a valid input.
Please provide a valid fullständiga namn.
Please provide a valid företag.
Please provide a valid telefon.
Please provide a valid e-postadress.
Detta fält är obligatoriskt.