Service

Ny Head of Sales & Marketing på Connected Wind Services i Sverige

Läs mer

Ny Head of Sales & Marketing på Connected Wind Services i Sverige

1a maj tillträdde Robert Östman som Head of Sales & Marketing för Connected Wind Services (CWS) i Sverige. Han kommer närmast från koncernens danska dotterbolag där han ansvarat för bolagets internationella verksamhet inom Uptower.

Falkenberg. Svenska CWS har de senaste åren expanderat sin verksamhet genom att parallellt med underhåll av vindkraftverk, ha infört flera nya tjänster inom bland annat teknisk förvaltning. Samtidigt noterar man en ökad efterfrågan av projekttjänster som kräver specialverktyg och unik kompetens; byte och reparationer av huvudaxlar, växellådor och blad. Med ovan som grund är CWS målsättning att ytterligare utveckla bolagets olika verksamhetsområden.
Robert Östman är nyrekryterad Head of Sales & Marketing. ”CWS har varit verksamma i mer än 30 år och vår samlade kompetens är stor. Med Roberts breda erfarenhet och omfattande nätverk inom bl a vindkraftsindustrin stärker vi oss ytterligare kommenterar Torbjörn Sjölin, VD för CWS Sverige. Sjölin menar att det finns ett tydligt behov av oberoende service-leverantörer och CWS räknar med expansion både hos befintliga och nya kunder vilka söker ett alternativ till existerande aktörer.”
Östman har tidigare erfarenhet från ledande befattningar på Atea, KONE, ENERCON, Öresundskraft och nu senast på CWS i Danmark. Uppdragen har haft ett genomgående fokus på industriell after market service. ”-Det känns oerhört spännande att vara tillbaka i energibranschen säger Robert Östman. Den gröna omställningen i samhället gör att utvecklingen går snabbare än någonsin. Flera marknadsanalyser bekräftar samtidigt det ökade behovet av en ny sorts hybridtjänster för underhåll och service av vindkraftsverk. Här kommer vi på CWS att ta en aktiv roll och jag ser verkligen fram emot att möta våra kunder, både nya och framtida.” säger Robert Östman.