Kundinformation avseende Connected Wind Services fortsatta verksamhet under Covid-19 pandemin.
Läs mer