Impressum

Läs mer

Ansvarig för innehållet

Connected Wind Services Sverige AB

Åkarevägen 17
311 32 Falkenberg
Sverige

Verkställande Direktör

Torbjörn Sjölin

Kontaktuppgifter

Telefon: +46 (0)10 45 40 800
E-Post: info.se@connectedwind.com
Internet adress: https://www.connectedwind.com/se 

Organisationsnummer

556738-5009

Foton:
Rolf Otzipka

Disclaimer

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra webbsidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera innehållets noggrannhet, fullständighet eller aktualitet. Enligt lagbestämmelser är vi dessutom ansvariga för vårt eget innehåll på dessa webbsidor. Observera att vi inte är skyldiga att övervaka den överförda eller sparade informationen från tredje part eller att undersöka omständigheter som pekar på olaglig aktivitet. Våra skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänt tillämpliga lagar påverkas inte av detta enligt §§ 8 till 10 i Telemedia Act (TMG).

Ansvar för länkar
Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredje parts webbsidor) ligger enbart hos operatörerna för de länkade sidorna. Inga överträdelser var tydliga för oss vid tidpunkten för länkningen. Om någon rättslig överträdelse blir känd för oss tar vi bort respektive länk omedelbart.

Upphovsrätt
Våra webbsidor och dess innehåll regleras av den tyska upphovsrättslagen. Om inte uttryckligen tillåten enligt lag krävs det för varje form av användning, reproduktion eller bearbetning av verk som omfattas av upphovsrättslagen på våra webbsidor ett förhandsgodkännande av respektive ägare av rättigheterna. Individuella reproduktioner av ett verk är endast tillåtna för privat bruk. Materialet från dessa sidor är upphovsrättsskyddat och all obehörig användning kan bryta mot upphovsrättslagar.