Employee story

Tobias Hjortmark

Läs mer

Resan inom CWS tar aldrig slut då möjligheterna för vidareutveckling fortsätter.

Operations Team Manager hos Connected Wind Services Sverige AB

Jag som de flesta har tittat på vindkraftverken som dykt upp i omgivningarna och tänkt ” Det där hade varit spännande att jobba med” men det måste man nog ha en hög utbildning för att få jobba med. Jag arbetade som servicetekniker inom port branschen, men fick en dag frågan om jag ville börja jobba som vindkraftstekniker och valet var självklart.

Redan de första dagarna kände jag att möjligheterna inom CWS och vindkraft var oändliga. Möjligheterna inom CWS och vindkraft var mycket mer än jag kunnat förutspå. Jag har nu jobbat i 10 år inom CWS och det har varit en fantastisk resa.

Som vindkraftstekniker ställs man inför nya utmaningar varje dag och lär sig att lösa problem som uppstår på ett vindkraftverk och den personliga belöningen man känner efter att ha löst ett avancerat problem är enorm. Utvecklingsmöjligheterna för min del har varit fantastiska och jag har fått möjligheten att jobba med det mesta inom vindkraft från service och felavhjälpning till stora och komplexa huvudkomponentbyten.

Resan inom CWS tar aldrig slut då möjligheterna för vidareutveckling fortsätter. Idag har jag en kontorstjänst och är ansvarig för våra tekniker och är involverad i de arbeten som utförs av CWS Sverige. Varje ny dag är utvecklande och det kamratskap och laganda som är inom CWS gör att man känner sig delaktig och behövd och min resa inom CWS och vindkraft fortsätter mot en ny spännande framtid varje dag.