Insights

Kunskap, nyheter och insights

Läs mer

Service

Ny Head of Sales & Marketing på Connected Wind Services i Sverige

Ny Head of Sales & Marketing på Connected Wind Services i Sverige…

Cases

Connected Wind Services Denmark signs full scope service agreement with Vattenfall

Connected Wind Services Denmark is to deliver full scope service on 32 Siemens 2,3 turbines, owned by Vattenfall, in Denmark.…

Cases

The first wooden wind turbine tower erected in Sweden

Management

Corona update

Kundinformation avseende Connected Wind Services fortsatta verksamhet under Covid-19 pandemin.…

Press

EnBW köper sju vindkraftsparker

Bara några månader efter etableringen köper EnBW Sverige AB 51 vindkraftverk med sammanlagt 105 MW installerad effekt.…

Press

Connected Wind Services tar över servicen på 197 turbiner i Danmark för en stor dansk vindkraftsägare

Från och med den 9 januari tog Connected Wind Services över service och övervakning av 197 turbiner till en stor dansk ägare.…

Teknologi

Byte av en V90 kröjkrans i tuffa väderförhållanden

Det var långt ifrån en vanlig uppgift vindkraftsteknikerna från Connected Wind Services i Falkenberg stod inför, när en skadad kröjkra…

Cases

Experter från Connected Wind Services krävdes vid nedmontering av den första havbaserada vindkraftspark i världen

När den svenska vindkraftparken Yttre Stengrund, som den första havsbaserade vindkraftsparken i världen monterades ned, genomfördes det …

Press

EnBW utökar sin verksamhet genom förvärvet av tjänsteleverantören CWS

Stora tillväxtmöjligheter för service- och underhållsverksamhet/Stark marknadsposition i norra Europa och Tyskland/Högre konkurrenskraf…